May 31, 2023

อบรมเพิ่มศักยภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กคร้งที่4

1. ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น. , 13:00-16:00 น

2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีอาหารกลางวันและอาหารว่างตอนพัก

3. เรียนที่ ศูนย์การเรียน ปทุมวัน ต.วังด้ง เมือง กาญจนบุรี (ซอยเข้าวัดวังด้ง)

4. ปฏิบัติตั้งแต่รื้อของใหม่ วงจรไฟฟ้า สารทำความเย็น เติมสารทำความเย็น แวคคั่ม ล้าง ติดตั้ง การใช้เครื่องมือบานแฟร์ เขื่อมแก๊ส

5. สามารถนำใบประกาศนียบัตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพิ่มคะแนนสอบจากหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติดต่อ อ.มินเรศน์ เตชะวงศ์ 089-1374578